Clenstvi 2019-09-27T12:58:45+00:00

Jak se stát členem oddílu

Aby se Vaše dítko stalo členem Atletického oddílu, je zapotřebí splnit tyto následující podmínky (kliknutím na položku se o ní dovíte více):

Jak podat přihlášku

Při prvním přihlášení Vašeho dítka je potřeba podat tyto dvě přihlášky:

1) Přihlášení do kroužku DDM – můžete provést elektronicky. Stačí vybrat níže, do které kategorie Vaše dítko patří a kliknout na příslušný odkaz:
Přípravka (10 let a méně): kroužek Atletika I
Starší (11 let a více): kroužek Atletika II.

2) Přihlášení do TJ Spartak – použijte přiložený formulář. Vytiskněte ho, vyplňte a přineste – nejlépe na náš trénink.

Jak doložit zdravotní způsobilost

Proč?
Na základě vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 391/2013 Sb. „O zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu“ jsme povinni po Vás žádat potvrzení o zdravotní způsobilosti Vašeho dítěte, protože jinak nemůžeme zodpovídat za jeho sportovní činnost.
Neberte to jako nutné zlo. Je třeba se k této problematice postavit čelem a chápat to spíše jako prevenci. Takováto preventivní prohlídka může odhalit zdravotní komplikace, které by mohly při plném zatížení během sportovního tréninku velmi vážně ohrozit zdraví Vašeho dítěte.

Jaké lékařské potvrzení je potřeba?
Potřebná vyšetření se liší podle věku Vašeho dítěte:
Atletická přípravka (6-10 let): vyjádření pediatra (poplatek 100,-Kč)
Mladší žactvo (11-13 let): vyjádření pediatra + klidové EKG
Starší žactvo (14-15 let): vyjádření pediatra + klidové EKG (u žáků zařazených do Sportovního střediska [SpS] a Sportovního centra mládeže [SCM] vyjádření sportovního lékaře)
Dorost (16-17 let): vyjádření sportovního lékaře

Kde je možné provést zdravotní prohlídky?
Vyjádření pediatra získáte u Vašeho dětského lékaře.
Klidové EKG si sjednejte telefonicky v Jilemnici na dětském oddělení (tel: 481 551 111).
V případě Vašeho zájmu o komplexní sportovní zdravotní prohlídku na pracovišti v Trutnově Vám může s objednáním pomoci pí. Fišerová.

Jak často?
Lékařskou prohlídku je nutné absolvovat 1x za 12 měsíců.

Je možná refundace poplatkú u lékaře?
Poplatky u pediatra a poplatky za EKG budou oddílem proplaceny všem členům, splňujícím oddílové podmínky.
Pokud se dítě podrobí prohlídce u sportovního lékaře, oddíl přispěje částkou 400,-Kč při splnění oddílových podmínek.

Formulář pro zdravotní prohlídku
Formulář si můžete stáhnout zde a vytisknout.

Jak platit roční poplatek

Výše ročního poplatku činí 2500,- Kč
(vždy za období 1.9.-31.8.).
Pro nové členy oddílu, přihlášené od 2. pololetí, činí 750,- Kč
(za období 1.1.-31.8).

Zahrnuje:
– oddílový a členský příspěvek TJ Spartak
– registrace u Českého atletického svazu

Splatnost poplatku je vždy 15.10. každého roku.
Možno rozdělit na dvě splátky:
1. splátka – 1500,- Kč do 15.10.
2. splátka – 1000,- Kč do 31.1.

Způsob platby je možný dvojí:
1) bankovním převodem na účet: 181558256/0300
Variabilní symbol: 01
Text platby: Jméno a datum narození za koho je platba provedena
2) v hotovosti v době tréninku u pí. Fišerové
Upřednostňujeme platbu na účet.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Podle nových zákonů o ochraně osobních údajů, je potřeba podepsat přiložené Souhlasy se zpracováním osobních údajů. Bohužel musí být dva – jeden pro ČAS (Český atletický svaz) a druhý pro ČUS (Česká unie sportu). Vytiskněte, prosím, oba dokumenty, vyplňte na jejich konci jméno a příjmení Vašeho dítěte, podepište a doručte do Atletického oddílu.

Souhlas se zpracováním osobních údajů – Český atletický svaz
Souhlas se zpracováním osobních údajů – Česká unie sportu

Informace o tom, jak se v Atletickém oddílu nakládá s osobními údaji členů, najdete zde. V listinné podobě se s tímto dokumentem můžete seznámit v kanceláři organizační pracovnice Ivany Zaplatílkové na sídle TJ Spartak Vrchlabí. Omlouváme se za další kapku byrokracie 🙂